เปลี่ยนชื่อ-ตั้งชื่อแบบมืออาชีพ13 1

5  4

3         06-wallsteet-7x14inch-01

1ซองเสริมทรัพย์

อาจารย์บารมี ธรรมะบันดาล เป็นผู้ตั้งชื่อและเปลี่ยนชื่อ

ของลูกค้าทุกท่านด้วยตัวเอง โดยใช้หลักการดังนี้

1. เปลี่ยนชื่อโดยใช้วิชาทักษาประยุกต์ สำหรับคนเกิด 2 วัน

ตั้งแต่เวลา 24.01 น. -05.30 น. ถือว่าเป็นคนเกิด 2 วัน อาจารย์บารมี

จะเปลี่ยนชื่อตั้งชื่อใหม่ให้เข้ากับ 2 วัน และหลบกาลกิณีทั้ง 2 วัน

เพื่อลูกค้าจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนชื่อตั้งชื่อใหม่บ่อยๆ

2. เปลี่ยนชื่อ โดยใช้วิชาเลขศาสตร์ประยุกต์

3.เปลี่ยนชื่อ โดยใช้วิชาพลังนามศาสตร์ดวงดาว (search star name)

เป็นการนำเอา วัน เดือน ปี เกิดของลูกค้ามาถอดรหัส

เพื่อค้นหาดวงดาว (search star name) ที่ดีที่สุด

ที่ลูกค้าต้องการใส่ลงไปในชื่อ – นามสกุล

เพื่อสร้างพลังในการขับเคลื่อนชีวิตสู่ความสำเร็จ เป็นวิชาเฉพาะตัว

ที่ได้ประยุกต์ศาสตร์แห่งการตั้งชื่อขึ้นมา

ล็อคให้เข้ากับวัน – ล็อคให้เข้ากับเดือน – ล็อคให้เข้ากับปี

และดึงเอาสิ่งที่ลูกค้าต้องการเด่นๆออกมา

เช่น การเงิน การงาน ความรัก โชคลาภ สุขภาพ

ซึ่งชื่อที่เปลี่ยนใหม่ – นามสกุลใหม่ จะมีพลัง นำไปสู่ความสำเร็จ

ขั้นตอนการรับบริการเปลี่ยนชื่อของอาจารย์บารมี ธรรมะบันดาล

 1.  เปลี่ยนชื่อแบบครบเซ็ท ตั้งแต่ 1 ขวบ จนถึงผู้ใหญ่ ค่าครู 500 บาท มี 3 ชื่อ
  1. 1 ชื่อ 3 ชื่อ
  1.2 แผ่นยันต์พลิกดวงมหาพิชัยสงคราม (แผ่นยันต์ 1 ใบ)
  1.3 ฤกษ์เซียนสำหรับเปลี่ยนชื่อ
  จัดส่งเอกสารพร้อมรายละเอียดขั้นตอนต่างๆ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
 2. เปลี่ยนชื่อแบบครบเซ็ทพิเศษ ค่าครู 999 บาท มีชื่อ 5 ชื่อ
  2.1 ชื่อ 5 ชื่อ
  2.2 แผ่นยันต์พลิกดวงมหาพิชัยสงคราม (แผ่นยันต์ 1 ใบ)
  2.3 ยันต์มหาเศรษฐี (แผ่นยันต์ 1 ใบ)
  2.4 ซองเสริมทรัพย์ – เสริมเงินสด (ซองเสริมทรัพย์ – เสริมเงินสด 1 ซอง)
  2.5 ฤกษ์เซียนสำหรับการเปลี่ยนชื่อ
  จัดส่งเอกสารพร้อมรายละเอียดขั้นตอนต่างๆทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
 3. เปลี่ยนนามสกุล – ตั้งนามสกุลใหม่ แบบครบเซ็ทพิเศษ ค่าครู 999 บาท มี 3 นามสกุล
      3.1  3 นามสกุล
      3.2 แผ่นยันต์พลิกดวงมหาพิชัยสงคราม (แผ่นยันต์ 1 ใบ)
      3.3 ยันต์มหาเศรษฐี (แผ่นยันต์ 1 ใบ)
      3.4 ซองเสริมทรัพย์ – เสริมเงินสด (ซองเสริมทรัพย์ – เสริมเงินสด 1 ซอง)
      3.5 พร้อมฤกษ์เซียนสำหรับการเปลี่ยนชื่อ
จัดส่งเอกสารพร้อมรายละเอียดขั้นตอนต่างๆ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

1. ยันต์พลิกดวงมหาพิชัยสงคราม เสริมดวงชะตาให้แข็งแกร่งมั่นคง

ชนะอุปสรรคทั้งปวง ผ่านการปลุกเสกเสาร์ 5

2. ยันต์มหาเศรษฐี เสริมด้านการเงิน ให้ร่ำรวยมั่นคง ผ่านการปลุกเสกเสาร์ 5

3. ซองเสริมทรัพย์ – เสริมเงินสด ใช้ใส่บัตรประชาชน บัตร ATM

ให้เก็บเงินเก็บทองอยู่ – มีโชคลาภ – ร่ำรวยเงินทอง

พร้อมเลือกสีซองให้ถูกโฉลกกับวันเกิดของลูกค้าแต่ละท่าน

ลูกค้าเขียน ชื่อ – นามสกุล วัน เดือน ปี เกิด และไว้ใต้ฐานพระที่บ้าน หรือที่วัดเพื่อเสริมดวงชะตา

ขั้นตอนการชำระเงินเข้าไปดูได้ที่ หัวข้อ วิธีการชำระเงิน

หรือ ติดต่อสอบถามที่เซ็นเตอร์ 085-163-5566 และ 02-875-4400

***************************************************************************************