ซิมเบอร์รวย

ซิม (เบอร์) มือถือ มีส่วนช่วยเสริมดวงชะตาชีวิตทั้งด้านการงาน – การเงิน – ความรัก
และโชคลาภได้อย่างน่าอัศจรรย์แต่ทั้งนี้ ต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆ อย่าง
เช่น อาชีพถูกโฉลก – มีความขยันขันแข็งอดทนในการทำมาหากิน ฯลฯ
ซิม (เบอร์) มือถือ มีตัวเลขทั้ง 10 ตัว เปรียบเสมือนดวงดาวต่างๆ คือ
0 ดาวมฤตยู 1 ดาวอาทิตย์ 2 ดาวจันทร์ 3 ดาวอังคาร 4 ดาวพุธ 5 ดาวพฤหัสบดี
6 ดาวศุกร์ 7 ดาวเสาร์ 8 ดาวราหู 9 ดาวเกตุ
เปรียบเสมือนดวงดาวที่ส่งผล กระทบต่อตัวเรา โดยยึดหลักจากวันเกิดของลูกค้าแต่ละท่าน
และตำแหน่งตัวเลข 10 หลัก ของเบอร์โทรศัพท์มือถือ
ซิมเบอร์โทรศัพท์มือถือจะมีจำนวนตัวเลข 10 หลัก โดยแยกเป็นตัวเลข 3 ตัวหน้าและ 7 ตัวหลัง
หลักการดูซิมเบอร์โทรศัพท์มือถือ ของแต่ละอาจารย์ หรือแต่ละเวปไซต์ (web site)
ต่างก็มีหลักการดูเป็นของตัวเอง จึงทำให้การดูซิมเบอร์โทรศัพท์มือถือ แตกต่างกันออกไป
ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของลูกค้า  เพราะแต่ละอาจารย์ แต่ละเวปไซต์ (web site)
ก็มีจุดเด่นที่ไม่เหมือนกัน
ซิมรวยต้องซิมเทวดาเท่านั้น เป็นหลักการดูซิมโทรศัพท์มือถือ โดยใช้หลักคู่ดาวซิมเทวดา
และการวางตำแหน่งตัวเลข ทั้ง 10 หลัก ให้ถูกโฉลกกับลูกค้าแต่ละท่าน
สามารถนำเอาดวงดาว การเงิน – การงาน – ความรัก – โชคลาภ และสุขภาพ
พร้อมทั้งเสริมอาชีพและธุรกิจที่ลุกค้าทำอยู่ หรือจะทำอาชีพใหม่
สามารถเสริมได้ทั้งอาชีพปัจจุบันและอนาคต ใส่ลงในซิมเบอร์โทรศัพท์มือถือได้
เรียกว่า การเซ็ทเบอร์ซิมใหม่ (Set Number) ให้สัมพันธ์จากวันเกิดของลูกค้าแต่ละท่าน
อาจารย์บารมี  ธรรมะบันดาล มีบริการดังนี้
1. ท่านสามารถเข้าไปวิเคราะห์โปรแกรมซิมรวย ต้องซิมเทวดา และเทียบตารางคู่ดาว
    ซิมรวย ด้วยตัวเอง
2. หรือลูกค้าโทรมาแจ้งเบอร์ซิมมือถือที่ใช้งานอยู่  ให้กับผู้ช่วยอาจารย์บารมี
    ที่เบอร์มือถือ 085 – 163 – 5566  เมื่ออาจารย์ว่างก็จะติดต่อกลับไป
    เพื่อวิเคราะห์ซิมเบอร์มือถือที่ลูกค้าใช้งานอยุ่  และอาจารย์บารมี
    จะเซ็ทเบอร์ซิมใหม่ ให้ลูกค้าว่าชอบหรือไม่
3. เมื่อสั่งซื้อซิมรวย ต้องซิมเทวดาเท่านั้น
จะมีซิมโทรศัพท์ที่ผ่านการปลุกเสก จัดส่งไปให้ลูกค้า
4. ซิมรวยต้องซิมเทวดาเท่านั้น จะไม่มีการโชว์เบอร์ ให้ทราบ เนื่องจาก
ต้องเซ็ทเบอร์ซิมใหม่ ใหักับลูกค้าแต่ละท่าน จึงไม่สามารถโชว์เบอร์โทรศัพท์ได้
เพราะวันเกิด และอาชีพธุรกิจและสิ่งที่ลูกค้าต้องการแตกต่างกัน
5. ซิมรวยต้องซิมเทวดาเท่านั้น ผ่านการปลุกเสก
และรายได้ส่วนหนึ่งสมทบเข้ากองทุนบอดช่วยบอด – บอดร่วมบุญ
บริจาค ไม้เท้า – นาฬิกาเสียง – แว่นตา ให้กับคนตาบอดฟรีทั่วประเทศ
อาจารย์บารมี  ธรรมะบันดาล เป็นผู้กำหนดหลักการคู่ดาวต่างๆ
และชื่อที่ใช้เรียกคู่ดาวต่างๆ ให้จำง่าย โดยเป็นวิชาเฉพาะของอาจารย์บารมี ธรรมะบันดาล เท่านั้น
โดยอาศัยจากประสบการณ์ที่ดูดวงและดูซิมเบอร์โทรศัพท์มือถือ ให้กับลูกค้าแต่ละท่าน
ทุกสาขาอาชีพ มาเกือบ 20 ปี และก่อนเซ็ทเบอร์ซิมใหม่ให้กับลูกค้าแต่ละท่านให้ดี
อาจารย์บารมีได้เซ็ทเบอร์ซิมใหม่ ให้กับตัวเอง ให้ถูกโฉลกกับวันเกิด – อาชีพและธุรกิจ
และวางตัวเลขทั้ง 10 หลัก คือ 3 ตัวหน้า และ 7 ตัวหลัง ให้สัมพันธ์กัน  คือ เบอร์ 085 -1635566
ส่งผลให้ลูกค้าไหลมาเทมา ไม่ขาดสาย สร้างชื่อเสียง ออกรายการช่องต่างๆ – นิตยสารต่างๆ ฯลฯ
ทำให้มีหลักทรัพย์มั่นคงได้
6. กรณีลูกค้าเปลี่ยนซิมเบอร์ใหม่ไม่ได้ เนื่องจากใช้มานาน หรือมีลูกค้าติดต่อธุรกรรมเยอะ
จึงทำให้ไม่สะดวกในการเปลี่ยนเบอร์ใหม่ สามารถแก้ไขและเสริมซิมเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้อยู่ปัจจุบันให้ดียิ่งขึ้น
  1. ที่เสียบเสริมทรัพย์ เสริมซิมเบอร์โทรศัพท์ ผ่านการปลุกเสกเสาร์ 5
  2. พวงกุญแจเสริมการเจรจาค้าขาย เสริมคำพูดให้มีเสน่ห์ คนรัก เมตตา ผ่านการปลุกเสกเสาร์ 5
      3. ซองเสริมทรัพย์เสริมโชคลาภ
           ค่าครู 699 บาท

ตารางคู่ดาวซิมรวยต้องซิมเทวดาเท่านั้น (สูตรของอาจารย์บารมี  ธรรมะบันดาล)

คู่ดาว 00 (ดาวมฤตยู ยกกำลังสอง)

ซิมรวยต้องซิมเทวดาเท่านั้น เรียกว่า คู่ดาวรวดเร็ว

มีอิทธิพลเสริมให้สิ่งต่างๆ รวดเร็วกะทันหัน
คู่ดาวนี้ใช้ได้กับคนทุกวัน

คู่ดาว  01 หรือ 10 (ดาวมฤตยู – ดาวอาทิตย์)

ซิมรวยต้องซิมเทวดาเท่านั้น เรียกว่า คู่ดาวผู้มีอำนาจ

ส่งผลให้กล้าตัดสินใจทำกิจการใหญ่ ได้อย่างไม่หวั่นไหวต่ออุปสรรค์ที่ขวางหน้า
กล้าได้กล้าเสียรักความยุติธรรม ไม่เอาเปรียบใคร คู่ดาวนี้ไม่ถูกโฉลกจะส่งผลเสีย
กับคนเกิดวันจันทร์ จะส่งผลเสียเป็น 2 เท่า แต่ในทางกลับกันถ้าล็อคกับ
วันเกิดของผู้ใช้เบอร์โทรศัพท์มือถือนี้ให้เข้ากับคู่ดาว 01 หรือ 10
ก็ยังสามารถใช้ได้กับคนเกิดวันอื่นๆ เพราะตำแหน่งดวงดาวจากวันเกิด ยังถือว่าดีอยู่

คู่ดาว 02 หรือ 20 (คู่ดาวมฤตยู – ดาวจันทร์)

ซิมรวยต้องซิมเทวดาเท่านั้น เรียกว่า คู่ดาวนางกวัก

ส่งผลให้เป็นคนมีความกระตือรื้อร้น ชอบวิธีการใหม่ๆ
กล้าเสี่ยงกล้าลองและมีเสน่ห์กวักเงิน กวักทอง เข้ามาตลอด
คู่ดาวนี้ไม่ถูกโฉลกกับคนเกิดวันอังคารจะส่งผลเสียเป็น 2 เท่า
แต่ในทางกลับกันถ้าล็อคกับวันเกิดของผู้ใช้เบอร์โทรศัพท์มือถือนี้
ให้เข้ากับคู่ดาว 02 หรือ 20 ก็ยังสามารถใชได้กับคนเกิดวันอื่นๆ
เพราะตำแหน่งดวงดาวจากวันเกิด ยังถือว่าดีอยู่

คู่ดาว 03 หรือ 30 (ดาวมฤตยู – ดาวอังคาร)

ซิมรวยต้องซิมเทวดาเท่านั้น เรียกว่า คู่ดาวอุบัติเหตุ

ส่งผลให้เป็นคู่คดีความ – อุบัติเหตุ ส่งผลให้ชีวิตไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่
คู่ดาวนี้ไม่ถูกโฉลกกับคนเกิดวันพุธ (กลางวัน)จะส่งผลเสียเป็น 2 เท่า
แต่ในทางกลับกันถ้าล็อคกับวันเกิดของผู้ใช้เบอร์โทรศัพท์มือถือนี้
ให้เข้ากับคู่ดาว 03 หรือ 30 ก็ยังสามารถใชได้กับคนเกิดวันอื่นๆ
เพราะตำแหน่งดวงดาวจากวันเกิด ยังถือว่าดีอยู่

คู่ดาว 04 หรือ 40 (ดาวมฤตยู – ดาวพุธ)

ซิมรวยต้องซิมเทวดาเท่านั้น เรียกว่า คู่ดาวพ่อค้า – แม่ค้า

ส่งผลให้เจราค้าขายดี เงินทองไหลมาเทมา ซื้อง่ายขายคล่อง
คู่ดาวนี้ไม่ถูกโฉลกกับคนเกิดวันเสาร์จะส่งผลเสียเป็น 2 เท่า
แต่ในทางกลับกันถ้าล็อคกับวันเกิดของผู้ใช้เบอร์โทรศัพท์มือถือนี้
ให้เข้ากับคู่ดาว 04 หรือ 40 ก็ยังสามารถใช้ได้กับคนเกิดวันอื่นๆ
เพราะตำแหน่งดวงดาวจากวันเกิด ยังถือว่าดีอยู่

คู่ดาว 05 หรือ 50 (ดาวมฤตยู – ดาวพฤหัสบดี)

ซิมรวยต้องซิมเทวดาเท่านั้น เรียกว่า คู่ดาวผู้อุปถัมภ์

ส่งผลให้มีผู้หลักผู้ใหญ่ อุปถัมภ์ ช่วยเหลือดี มีแต่คนให้การต้อนรับ ส่งเสริมให้ก้าวหน้า
คู่ดาวนี้ไม่ถูกโฉลกกับคนเกิดวันพุธ (กลางคืน)จะส่งผลเสียเป็น 2 เท่า แต่ในทางกลับกัน
ถ้าล็อคกับเกิดของผู้ใช้เบอร์โทรศัพท์มือถือนี้ให้เข้ากับคู่ดาว 05 หรือ 50
ก็ยังสามารถใชได้กับคนเกิดวันอื่นๆ เพราะตำแหน่งดวงดาวจากวันเกิด ยังถือว่าดีอยู่

คู่ดาว 06 หรือ 60 (ดาวมฤตยู – ดาวศุกร์)

ซิมรวยต้องซิมเทวดาเท่านั้น เรียกว่า คู่ดาวเงินด่วน

ส่งผลให้ มีความรักสมหวัง และหาเงินได้อย่างรวดเร็ว มีรายได้ ทุกทิศทุกทาง
คู่ดาวนี้ไม่ถูกโฉลกกับคนเกิดวันอาทิตย์ จะส่งผลเสียเป็น 2 เท่า
แต่ในทางกลับกันถ้าล็อคกับวันเกิดของผู้ใช้เบอร์โทรศัพท์มือถือนี้ให้เข้ากับคู่ดาว 06 หรือ 60
ก็ยังสามารถใช้ได้กับคนเกิดวันอื่นๆ เพราะตำแหน่งดวงดาวจากวันเกิด ยังถือว่าดีอยู่

คู่ดาว 07 หรือ 70 (ดาวมฤตยุ – ดาวเสาร์)

ซิมรวยต้องซิมเทวดาเท่านั้น เรียกว่า คู่ดาวสันโดษ

ส่งผลให้เป็นคนชอบความสันโดษ โดดเดี่ยว ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง
คู่ดาวนี้ไม่ถูกโฉลกกับคนเกิดวันพฤหัสบดี จะส่งผลเสียเป็น 2 เท่า
แต่ในทางกลับกันถ้าล็อคกับวันเกิดของผู้ใช้เบอร์โทรศัพท์มือถือนี้ให้เข้ากับ
คู่ดาว 07 หรือ 70 ก็ยังสามารถใช้ได้กับคนเกิดวันอื่นๆ เพราะตำแหน่งดวงดาว
จากวันเกิด ยังถือว่าดีอยู่

คู่ดาว 08 หรือ 80 (คู่ดาวมฤตยู – ดาวราหู)

ซิมรวยต้องซิมเทวดาเท่านั้น เรียกว่า คู่ดาวเปลี่ยนแปลง

ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว หรือแบบฉับพลัน
คู่ดาวนี้ไม่ถูกโฉลกกับคนเกิดวันศุกร์ จะส่งผลเสียเป็น 2 เท่า
แต่ในทางกลับกันถ้าล็อคกับวันเกิดของผู้ใช้เบอร์โทรศัพท์มือถือนี้
ให้เข้ากับคู่ดาว 08 หรือ 80 ก็ยังสามารถใช้ได้กับคนเกิดวันอื่นๆ
เพราะตำแหน่งดวงดาวจากวันเกิด ยังถือว่าดีอยู่

คู่ดาว 09 หรือ 90 (ดาวมฤตยู – ดาวเกตุ)

ซิมรวยต้องซิมเทวดาเท่านั้น เรียกว่า คู่ดาวก้าวกระโดด

ส่งผลให้ชีวิตมีความก้าวหน้า อย่างรวดเร็ว แซงคนอื่นได้ เหมือนก้าวกระโดด
ลงท้ายหมายเลข 09 และ 90 สามารถใช้ได้กับคนทุกวันถือว่าดีที่สุด
คู่ดาว 11 (คู่ดาวอาทิตย์ยกกำลังสอง)
ซิมรวยต้องซิมเทวดาเท่านั้น เรียกว่า คู่เด่นดัง
ส่งผลให้มีความทะเยอทะยานสูง เด่นดังเป็นที่ยอมรับในสังคม  เป็นเลขเจ้านาย
มีความเป็นผู้นำสูง คู่ดาวนี้ไม่ถูกโฉลกกับคนเกิดวันจันทร์ จะส่งผลเสียเป็น 2 เท่า
แต่ในทางกลับกันถ้าล็อคกับวันเกิดของผู้ใช้เบอร์โทรศัพท์มือถือนี้ให้เข้ากับคู่ดาว 11
ก็ยังสามารถใช้ได้กับคนเกิดวันอื่นๆ เพราะตำแหน่งดวงดาวจากวันเกิด ยังถือว่าดีอยู่

คู่ดาว 12 หรือ 21 (คู่ดาวอาทิตย์ – ดาวจันทร์)

ซิมรวยต้องซิมเทวดาเท่านั้น เรียกว่า คู่สร้างคู่สม

ส่งผลให้มีความสมดุลและกลมเกลียวกัน ระหว่างหญิงและชาย
เปรียบเสมือนพลัง หยินและหยาง ควบคุู่กัน
คู่ดาวนี้ไม่ถูกโฉลกกับคนเกิดวันจันทร์และวันอังคาร จะส่งผลเสียเป็น 2 เท่า
แต่ในทางกลับกันถ้าล็อคกับเกิดของผู้ใช้เบอร์โทรศัพท์มือถือนี้ให้เข้ากับ
คู่ดาว 12 หรือ 21 ก็ยังสามารถใช้ได้กับคนเกิดวันอื่นๆ
เพราะตำแหน่งดวงดาวจากวันเกิด ยังถือว่าดีอยู่

คู่ดาว 13 หรือ 31 (คู่ดาวอาทิตย์ – ดาวอังคาร)

ซิมรวยต้องซิมเทวดาเท่านั้น เรียกว่า ดาวคู่ศัตรู

ส่งผลให้ เกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันได้ตลอด มีปัญหาขัดแย้งตลอดเวลา
คู่ดาวนี้ไม่ถูกโฉลกกับคนเกิดวันจันทร์ และวันพุธ (กลางวัน)
จะส่งผลเสียเป็น 2 เท่า แต่ในทางกลับกันถ้าล็อคกับวันเกิด
ของผู้ใช้เบอร์โทรศัพท์มือถือนี้ให้เข้ากับคู่ดาว 13หรือ 31
ก็ยังสามารถใช้ได้กับคนเกิดวันอื่นๆเพราะตำแหน่งดวงดาวจากวันเกิด ยังถือว่าดีอยู่

คู่ดาว 14/41 (คู่ดาวอาทิตย์ – ดาวพุธ)

ซิมรวยต้องซิมเทวดาเท่านั้น เรียกว่า คู่ดาวนักธุรกิจใหญ่

ส่งผลให้ชิวิตรุ่งโรจน์ จะทำให้ชีวิตประสพผลชีวิตสำเร็จอย่างมั่นคง สติปัญญาดี พูดจาน่าเชื่อถือ
เจรจาเป็นเลิศ ฉลาดไหวพริบดี แก้ปัญหาเก่ง ความจำแม่นยำ นำพาไปสู่ความเป็นนักธุรกิจอันยิ่งใหญ่
คู่ดาวนี้ไม่ถูกโฉลกกับคนเกิดวันจันทร์ และวันเสาร์
จะส่งผลเสียเป็น 2 เท่า แต่ในทางกลับกันถ้าล็อคกับเกิดของผู้ใช้เบอร์โทรศัพท์มือถือนี้
ให้เข้ากับคู่ดาว 14หรือ 41 ก็ยังสามารถใช้ได้กับคนเกิดวันอื่นๆ
เพราะตำแหน่งดวงดาวจากวันเกิด ยังถือว่าดีอยู่

คู่ดาว 15/51 (คู่ดาวอาทิตย์ – ดาวพฤหัสบดี)

ซิมรวยต้องซิมเทวดาเท่านั้น เรียกว่า คู่ดาวเจ้าสัว

ส่งผลให้ ชีวิตรื่นรมย์ ทำให้มีเสน่ห์และเป็นคู่มิตรด้วย ไม่ว่าทำอะไรจะมีคนมาช่วยเหลือสนับสนุนตลอดเวลา
เป็นหมายเลขที่โชคดีมากเกี่ยวกับการเงิน สามารถหาเงินได้ง่าย อ่านใจคนเก่ง
มองโลกในแง่ดี ทำให้มีมิตรสหายมาก มีเสน่ห์ เป็นที่รัก ใจกว้าง มีทรัพย์ สภาพคล่อง
ผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือ  มีบริวารดีคู่ดาวนี้ไม่ถูกโฉลกกับคนเกิดวันจันทร์
และวันพุธ (กลางคืน) จะส่งผลเสียเป็น 2 เท่า แต่ในทางกลับกันถ้าล็อคกับวันเกิด
ของผู้ใช้เบอร์โทรศัพท์มือถือนี้ให้เข้ากับคู่ดาว 15หรือ 51 ก็ยังสามารถใช้ได้กับคนเกิดวันอื่นๆ
เพราะตำแหน่งดวงดาวจากวันเกิด ยังถือว่าดีอยู่

คู่ดาว 16/61 (ดาวอาทิตย์ – ดาวศุกร์)

ซิมรวยต้องซิมเทวดาเท่านั้น เรียกว่า คู่ดาวเศรษฐี

ส่งผลให้ชะตาชีวิตจะส่งเสริมให้พบกับความสำเร็จ หาเงินคล่องจนเป็นเศรษฐี
วางแผนในระยะยาวดี รอบคอบ มีชื่อเสียง มีอำนาจ
จะได้ลาภหรือตำแหน่งใหญ่โต จะสมหวังทั้งความรัก
และการงานมีบริวารดี คู่ดาวนี้ไม่ถูกโฉลกกับคนเกิดวันจันทร์ และวันอาทิตย์
จะส่งผลเสียเป็น 2 เท่า แต่ในทางกลับกันถ้าล็อคกับวันเกิดของผู้ใช้เบอร์โทรศัพท์มือถือ
นี้ให้เข้ากับคู่ดาว 16หรือ 61 ก็ยังสามารถใช้ได้กับคนเกิดวันอื่นๆ
เพราะตำแหน่งดวงดาวจากวันเกิด ยังถือว่าดีอยู่

คู่ดาว 17/71 (ดาวอาทิตย์ – ดาวเสาร์)

ซิมรวยต้องซิมเทวดาเท่านั้น เรียกว่า คู่ดาวธาตุไฟ

ส่งผลให้ชะตาชีวิตเป็นผู้มีปัญญาดี เจ้าระเบียบ จริงจัง มีความเป็นผู้นำ
มีโอกาสสำเร็จสูง เป็นคนเข้าใจอะไรได้ง่าย สามารถหยั่งรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าได้อย่างรวดเร็ว
คู่ดาวนี้ไม่ถูกโฉลกกับคนเกิดวันจันทร์ และวันพฤหัสบดี
จะส่งผลเสียเป็น 2 เท่า แต่ในทางกลับกันถ้าล็อคกับวันเกิดของผู้ใช้เบอร์โทรศัพท์มือถือนี้
ให้เข้ากับคู่ดาว 17หรือ 71 ก็ยังสามารถใช้ได้กับคนเกิดวันอื่นๆ
เพราะตำแหน่งดวงดาวจากวันเกิด ยังถือว่าดีอยู่

คู่ดาว 18/81 (ดาวอาทิตย์ – ดาวราหู)

ซิมรวยต้องซิมเทวดาเท่านั้น เรียกว่า คู่ดาวสู่ความเป็นหนึ่ง

ส่งผลให้ มีนิสัยทะเยอทะยาน ชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นที่หนึ่ง
ทำอะไรมักไม่ยอมแพ้ กล้าได้ กล้าเสีย ไม่กลัวใคร  จะมีชัยชนะอยู่เสมอ
คู่ดาวนี้ไม่ถูกโฉลกกับคนเกิดวันจันทร์ และวันศุกร์ จะส่งผลเสียเป็น 2 เท่า
แต่ในทางกลับกันถ้าล็อคกับวันเกิดของผู้ใช้เบอร์โทรศัพท์มือถือนี้ให้เข้ากับคู่ดาว 18หรือ 81
ก็ยังสามารถใช้ได้กับคนเกิดวันอื่นๆ เพราะตำแหน่งดวงดาวจากวันเกิด ยังถือว่าดีอยู่

คู่ดาว 19/91 (คู่ดาวอาทิตย์ – ดาวเกตุ)

ซิมรวยต้องซิมเทวดาเท่านั้น เรียกว่า คู่ดาวพ่อพระ

ส่งผลให้ชีวิตมีความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ ชอบศึกษาหาความรู้ มองการณ์ไกล รสนิยมดี มีศักดิ์ศรี
เป็นผู้นำ มียศตำแหน่งดี มีอำนาจ ผู้คนเกรงกลัว อยู่ในสังคมคนมีชื่อเสียง ผู้หลักผู้ใหญ่
และเจ้านายได้รับการอุปถัมภ์จากผู้ใหญ่ เป็นหมายเลขนำโชค ส่งผลดีต่อเพศชาย
หมายเลข 19 หรือ 91 สำหรับผู้หญิง จะส่งผลให้มีชื่อเสียงและความก้าวหน้าดี หรือได้คู่ครองที่ดี
คู่ดาวนี้ไม่ถูกโฉลกกับคนเกิดวันจันทร์ จะส่งผลเสียเป็น 2 เท่า
แต่ในทางกลับกันถ้าล็อคกับวันเกิดของผู้ใช้เบอร์โทรศัพท์มือถือนี้ให้เข้ากับคู่ดาว 19หรือ 91
ก็ยังสามารถใช้ได้กับคนเกิดวันอื่นๆ เพราะตำแหน่งดวงดาวจากวันเกิด ยังถือว่าดีอยู่

คู่ดาว 22 (ดาวจันทร์)

ซิมรวยต้องซิมเทวดาเท่านั้น เรียกว่า คู่ดาวมหาเสน่ห์

ส่งผลให้ มีความอ่อนโยน อ่อนหวาน นุ่มนวล มีหัวใจบริการ เป็นมิตร เพื่อนมาก หาเงินคล่อง
หาเงินเก่ง มีดวงโชคลาภ ดึงดูดเพศตรงข้ามดี คู่ดาวนี้ไม่ถูกโฉลกกับคนเกิดวันอังคาร
จะส่งผลเสียเป็น 2 เท่า แต่ในทางกลับกันถ้าล็อคกับเกิดของผู้ใช้เบอร์โทรศัพท์มือถือนี้
ให้เข้ากับคู่ดาว 22ก็ยังสามารถใช้ได้กับคนเกิดวันอื่นๆ เพราะตำแหน่งดวงดาว
จากวันเกิด ยังถือว่าดีอยู่

คู่ดาว 23/32 (ดาวจันทร์ – ดาวอังคาร)

ซิมรวยต้องซิมเทวดาเท่านั้น เรียกว่า คู่ดาวแม่ศรีเรือน

ส่งผลให้ เป็นเลขดีด้านความรัก มีเสน่ห์ ชอบช่วยเหลือผู้อื่น มีเสน่ห์และความขยันขันแข็ง
อดทนต่อทุกสิ่ง สมเป็นศรีเรือน ใครๆ ก็หลงรัก เหมาะสำหรับผู้หญิง แต่ถ้าผู้ชายใช้
จะมีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้าม มีแฟนหลายคน  หรือได้คู่ครองที่ดี
คู่ดาวนี้ไม่ถูกโฉลกกับคนเกิดวันอังคาร และวันพุธ (กลางวัน)จะส่งผลเสียเป็น 2 เท่า
แต่ในทางกลับกันถ้าล็อคกับวันเกิดของผู้ใช้เบอร์โทรศัพท์มือถือนี้ให้เข้ากับคู่ดาว 23 หรือ 32
ก็ยังสามารถใช้ได้กับคนเกิดวันอื่นๆ เพราะตำแหน่งดวงดาวจากวันเกิด ยังถือว่าดีอยู่

คู่ดาว 24/42 (ดาวจันทร์ – ดาวพุธ)

ซิมรวยต้องซิมเทวดาเท่านั้น เรียกว่า คู่ดาวปากเป็นศรี

ส่งผลให้เป็นคนมีเสน่ห์ ดึงดูดใจให้คนชอบพอรักใคร่ สุภาพอ่อนหวาน
มีโชคดีเกี่ยวกับการเรื่องเงินๆ ทอง ๆ มีเพื่อนและบริวารมาก
เพื่อนฝูงมักให้การอุปถัมภ์ เป็นที่รักของคนทั่วไป สติปัญญาดี เป็นนักพูดชั้นดี
เข้ากับใครได้ง่าย จะได้รับความสุขในด้านความรัก
คู่ดาวนี้ไม่ถูกโฉลกกับคนเกิดวันอังคาร และวันเสาร์
จะส่งผลเสียเป็น 2 เท่า แต่ในทางกลับกันถ้าล็อคกับวันเกิดของผู้ใช้เบอร์โทรศัพท์มือถือนี้
ให้เข้ากับคู่ดาว 24 หรือ 42 ก็ยังสามารถใช้ได้กับคนเกิดวันอื่นๆ
เพราะตำแหน่งดวงดาวจากวันเกิด ยังถือว่าดีอยู่

คู่ดาว 25/52 (ดาวจันทร์ – ดาวพฤหัสบดี)

ซิมรวยต้องซิมเทวดาเท่านั้น เรียกว่า คู่ดาวธาตุดิน

ส่งผลให้ทำให้ชีวิตมีความก้าวหน้า เป็นคนฉลาดชอบศึกษาหาความรู้
เข้าหาผู้ใหญ่ดี หาเงินเก่ง สุขุมรอบคอบ ฐานะมั่นคง มีทรัพย์สิน เงินทองไม่ลำบาก
ชีวิตจะประสพความสำเร็จเป็นอย่างดี
คู่ดาวนี้ไม่ถูกโฉลกกับคนเกิดวันอังคาร และวันพุธ (กลางคืน)
จะส่งผลเสียเป็น 2 เท่า แต่ในทางกลับกันถ้าล็อคกับวันเกิดของผู้ใช้เบอร์โทรศัพท์มือถือนี้
ให้เข้ากับคู่ดาว 25 หรือ 52 ก็ยังสามารถใช้ได้กับคนเกิดวันอื่นๆ
เพราะตำแหน่งดวงดาวจากวันเกิด ยังถือว่าดีอยู่

คู่ดาว 26/62 (ดาวจันทร์ – ดาวศูกร์)

ซิมรวยต้องซิมเทวดาเท่านั้น เรียกว่า คู่รัก – คู่เสน่ห์

ส่่งผลให้ มีเสน่ห์ทางคำพูด  มักมีคนมาหลงรักเสมอ
จะได้คู่รักที่ดี มีความสุขในเรื่องความรัก มีความสมหวัง มีคนรักอุปถัมภ์ช่วยเหลือดี
หาเงินเก่ง หาเงินคล่อง คู่ดาวนี้ไม่ถูกโฉลกกับคนเกิดวันอังคาร
และวันอาทิตย์ จะส่งผลเสียเป็น 2 เท่า แต่ในทางกลับกันถ้าล็อคกับวันเกิด
ของผู้ใช้เบอร์โทรศัพท์มือถือนี้ให้เข้ากับคู่ดาว 26 หรือ 62 ก็ยังสามารถใช้ได้
กับคนเกิดวันอื่นๆ เพราะตำแหน่งดวงดาวจากวันเกิด ยังถือว่าดีอยู่

คู่ดาว 27/72 (ดาวจันทร์ – ดาวเสาร์)

ซิมรวยต้องซิมเทวดาเท่านั้น เรียกว่า คู่ดาวคิดมาก

ส่งผลให้ถูกเบียดเบียนเรื่องเงิน มีหนี้สิน รายจ่ายมาก เก็บเงินไม่อยู่ ไม่ค่อยมีความสุข
กับความสำเร็จเท่าที่ควร ส่วนใหญ่ทุกข์ใจง่าย ทุกข์เรื่องเงินงาน หรือความรัก
อาจจะต้องระวังการเจ็บป่วยอุบัติเหตุ ไม่ควรประมาท และจะเสียเงินที่หามาได้อย่างไม่คาดฝัน
คู่ดาวนี้ไม่ถูกโฉลกกับคนเกิดวันอังคาร และวันพฤหัสบดี จะส่งผลเสียเป็น 2 เท่า
แต่ในทางกลับกันถ้าล็อคกับวันเกิดของผู้ใช้เบอร์โทรศัพท์มือถือนี้ให้เข้ากับคู่ดาว 27 หรือ 72
ก็ยังสามารถใช้ได้กับคนเกิดวันอื่นๆ เพราะตำแหน่งดวงดาวจากวันเกิด ยังถือว่าดีอยู่

คู่ดาว 28/82 (ดาวจันทร์ – ดาวราหู)

ซิมรวยต้องซิมเทวดาเท่านั้น เรียกว่า คู่ดาวมีแต่เรื่อง

ส่งผลให้มักมีปัญหาและอุปสรรค จากคนรอบข้าง หาเรื่องมาให้ ระวังโดนโกง โดนหลอก โดนแทงข้างหลัง ได้บ่อยๆ
คู่ดาวนี้ไม่ถูกโฉลกกับคนเกิดวันอังคาร และวันศุกร์ จะส่งผลเสียเป็น 2 เท่า
แต่ในทางกลับกันถ้าล็อคกับวันเกิดของผู้ใช้เบอร์โทรศัพท์มือถือนี้ให้เข้ากับคู่ดาว 28 หรือ 82
ก็ยังสามารถใช้ได้กับคนเกิดวันอื่นๆ เพราะตำแหน่งดวงดาวจากวันเกิด ยังถือว่าดีอยู่

คู่ดาว 29/92 (ดาวจันทร์ – ดาวเกตุ)

ซิมรวยต้องซิมเทวดาเท่านั้น เรียกว่า คู่ดาวแม่พระ

ส่งผลให้ เป็นคนมีจินตนาการสูง หัวไว เรียนรู้เร็ว ชีวิตไม่ลำบาก มีเสน่ห์และการเงินคล่อง
มีพลังการไหลรื่นดี ถ้าเป็นผู้หญิงใช้ จะชอบเข้าวัด ทำบุญ ถือศีล อยู่บ่อยๆ
แต่ ถ้าผู้ชายใช้จะมีเสน่ห์และความก้าวหน้า และจะได้คู่ครองที่ดี
คู่ดาวนี้ไม่ถูกโฉลกกับคนเกิดวันอังคาร จะส่งผลเสียเป็น 2 เท่า
แต่ในทางกลับกันถ้าล็อคกับวันเกิดของผู้ใช้เบอร์โทรศัพท์มือถือนี้
ให้เข้ากับคู่ดาว 29 หรือ 92 ก็ยังสามารถใช้ได้กับคนเกิดวันอื่นๆ
เพราะตำแหน่งดวงดาวจากวันเกิด ยังถือว่าดีอยู่

คู่ดาว 33 (ดาวอังคาร)

ซิมรวยต้องซิมเทวดาเท่านั้น เรียกว่า คู่ดาวขยัน

ส่งผลให้เป็นคนมีความขยันพากเพียร มีความอดทน
ฝ่าฟันจนพบความสำเร็จ ดวงชะตารุ่งเรืองดี
ชอบแสวงหาความเจริญก้าวหน้าให้ชีวิต หาเงินเก่ง
คู่ดาวนี้ไม่ถูกโฉลกกับคนเกิดวันพุธ (กลางวัน) จะส่งผลเสียเป็น 2 เท่า
แต่ในทางกลับกันถ้าล็อคกับวันเกิดของผู้ใช้เบอร์โทรศัพท์มือถือนี้
ให้เข้ากับคู่ดาว 33 หรือ 33 ก็ยังสามารถใช้ได้กับคนเกิดวันอื่นๆ
เพราะตำแหน่งดวงดาวจากวันเกิด ยังถือว่าดีอยู่

คู่ดาว 34/43 (ดาวอังคาร – ดาวพุธ)

ซิมรวยต้องซิมเทวดาเท่านั้น เรียกว่า คู่ดาวทฤษฎีและปฏิบัติ

ส่งผลให้มีสติปัญญาดี แก้ปัญหาได้ดี เป็นเลขขยันเลขหนึ่ง กล้าพูด กล้าทำ
พูดจริงทำจริง ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม เรียนรู้เร็วชอบงานท้าทาย กล้าได้กล้าเสีย
เป็นหัวหน้าได้ดี มีอำนาจ ลูกน้องเกรงกลัว มักทำอะไรด้วยตัวเอง
ไม่ชอบพึ่งพาใคร
คู่ดาวนี้ไม่ถูกโฉลกกับคนเกิดวันพุธ (กลางวัน) และวันเสาร์ จะส่งผลเสียเป็น 2 เท่า
แต่ในทางกลับกันถ้าล็อคกับวันเกิดของผู้ใช้เบอร์โทรศัพท์มือถือนี้
ให้เข้ากับคู่ดาว 34 หรือ 43 ก็ยังสามารถใช้ได้กับคนเกิดวันอื่นๆ
เพราะตำแหน่งดวงดาวจากวันเกิด ยังถือว่าดีอยู่

คู่ดาว 35/53 (ดาวอังคาร – ดาวพฤหัสบดี)

ซิมรวยต้องซิมเทวดาเท่านั้น เรียกว่า คู่ดาวสร้างเนื้อสร้างตัว

ส่งผลให้เป็นคนกระฉับกระเฉงคล่องงานรอบตัว มีพรสวรรค์เข้ากับคนได้ทุกระดับชั้น
ตำแหน่งการงานเจริญก้าวหน้าจะประสบความสำเร็จดี สามารถสร้างเนื้อสร้างตัวได้ จนร่ำราวย
โดยมีผู้ใหญ่ให้การอุปถัมภ์ค้ำชูและมอบหมายงานให้ ขยันขันแข็ง มั่นใจในตนเอง
มีอำนาจ ตัดสินใจเด็ดขาด ลูกน้องเคารพเชื่อฟัง
คู่ดาวนี้ไม่ถูกโฉลกกับคนเกิดวันพุธ (กลางวัน) และวันพุธ (กลางคืน)
จะส่งผลเสียเป็น 2 เท่า แต่ในทางกลับกันถ้าล็อคกับวันเกิด
ของผู้ใช้เบอร์โทรศัพท์มือถือนี้ให้เข้ากับคู่ดาว 35 หรือ 53
ก็ยังสามารถใช้ได้กับคนเกิดวันอื่นๆ เพราะตำแหน่งดวงดาว
จากวันเกิด ยังถือว่าดีอยู่

คู่ดาว 36/63 (ดาวอังคาร – ดาวศุกร์)

ซิมรวยต้องซิมเทวดาเท่านั้น เรียกว่า คู่ดาวขยันหาเงิน

ส่งผลให้ชีวิตมีความสมหวัง เป็นดาวคู่มิตรส่งผลให้ความรักสมหวังสดชื่น
จะมีคนให้การอุปถัมภ์ค้ำจุนตลอด สติปัญญาดี มีเสน่ห์ดึงดูดใจเพศตรงข้าม
มีมิตรสหายมาก เป็นที่รัก ชีวิตประสบความสำเร็จดี หาเงินคล่อง รายได้ดี
คู่ดาวนี้ไม่ถูกโฉลกกับคนเกิดวันพุธ (กลางวัน) และวันอาทิตย์
จะส่งผลเสียเป็น 2 เท่า แต่ในทางกลับกันถ้าล็อคกับเกิดของผู้ใช้เบอร์โทรศัพท์มือถือนี้
ให้เข้ากับคู่ดาว 36 หรือ 63 ก็ยังสามารถใช้ได้กับคนเกิดวันอื่นๆ
เพราะตำแหน่งดวงดาวจากวันเกิด ยังถือว่าดีอยู่

คู่ดาว 37/73 (ดาวอังคาร – ดาวเสาร์)

ซิมรวยต้องซิมเทวดาเท่านั้น เรียกว่า คู่ดาวทำแล้วเจ๊ง

ส่งผลให้เหน็ดเหนื่อย ชีวิตต้องต่อสู้ หมายถึงการวิวาทขัดแย้ง ชีวิตต้องเริ่มใหม่อยู่เสมอ
ชีวิตมีแต่ความผิดหวัง บริวารนำเรื่องเดือดร้อนมาให้ มีหนี้สิน ชอบแบกปัญหาของผู้อื่น
ไม่ชอบให้ใครมาบังคับ
คู่ดาวนี้ไม่ถูกโฉลกกับคนเกิดวันพุธ (กลางวัน) และวันพฤหัสบดี จะส่งผลเสียเป็น 2 เท่า
แต่ในทางกลับกันถ้าล็อคกับวันเกิด ของผู้ใช้เบอร์โทรศัพท์มือถือนี้
ให้เข้ากับคู่ดาว 37 หรือ 73 ก็ยังสามารถใช้ได้กับคนเกิดวันอื่นๆ
เพราะตำแหน่งดวงดาวจากวันเกิด ยังถือว่าดีอยู่

คู่ดาว 38/83 (ดาวอังคาร – ดาวราหู)

ซิมรวยต้องซิมเทวดาเท่านั้น เรียกว่า คู่ดาวธาตุลม

ส่งผลให้ นักเลง อารมณ์ร้อน มีพลังมาก ชอบเสี่ยง ชอบงานท้าทาย
กล้าได้กล้าเสีย ชีวิตต้องเกี่ยวข้องกับนักเลงอันธพาล เชื่อใจคนง่าย ระวังคดีความ
มักประพฤติผิดอยู่เสมอ
คู่ดาวนี้ไม่ถูกโฉลกกับคนเกิดวันพุธ (กลางวัน) และวันศุกร์ จะส่งผลเสียเป็น 2 เท่า
แต่ในทางกลับกันถ้าล็อคกับเกิดของผู้ใช้เบอร์โทรศัพท์มือถือนี้
ให้เข้ากับคู่ดาว 38 หรือ 83 ก็ยังสามารถใช้ได้กับคนเกิดวันอื่นๆ
เพราะตำแหน่งดวงดาวจากวันเกิด ยังถือว่าดีอยู่

คู่ดาว 39/93 (ดาวอังคาร – ดาวเกตุ)

ซิมรวยต้องซิมเทวดาเท่านั้น เรียกว่า คู่ดาวทำมาหากิน

ส่งผลให้มีความทะเยอทะยานเพื่อไปสู่ความสำเร็จอันรวดเร็ว ในทางธุรกิจ
จะมีโชคด้านการแข่งขัน มักได้รับชัยชนะทำอะไรเร็ว กล้าคิดกล้าทำ ตัดสินใจเร็ว
คู่ดาวนี้ไม่ถูกโฉลกกับคนเกิดวันพุธ (กลางวัน) จะส่งผลเสียเป็น 2 เท่า
แต่ในทางกลับกันถ้าล็อคกับวันเกิดของผู้ใช้เบอร์โทรศัพท์มือถือนี้
ให้เข้ากับคู่ดาว 39 หรือ 93 ก็ยังสามารถใช้ได้กับคนเกิดวันอื่นๆ
เพราะตำแหน่งดวงดาวจากวันเกิด ยังถือว่าดีอยู่

คู่ดาว 44 (ดาวพุธ ยกกำลังสอง)

ซิมรวยต้องซิมเทวดาเท่านั้น เรียกว่า คู่ดาวเจรจาค้าขาย

ส่งผให้มีคนอุปถัมภ์ค้ำจุน ส่งเสริมให้มีความรุ่งโรจน์
มีดีด้านวาจาน่าเชื่อถือและประทับใจเสมอ ฝีปากดี การเจรจาค้าขายดี
มีความฉลาดช่างคิดมีเสน่ห์และความกล้าหาญ ชะตาชีวิตสดใส
ผู้ใหญ่ให้ความเมตตาสนับสนุน วาสนาหนุนนำ
คู่ดาวนี้ไม่ถูกโฉลกกับคนเกิดวันเสาร์ จะส่งผลเสียเป็น 2 เท่า
แต่ในทางกลับกันถ้าล็อคกับเกิดของผู้ใช้เบอร์โทรศัพท์มือถือนี้
ให้เข้ากับคู่ดาว 44 หรือ 44 ก็ยังสามารถใช้ได้กับคนเกิดวันอื่นๆ
เพราะตำแหน่งดวงดาวจากวันเกิด ยังถือว่าดีอยู่

คู่ดาว 45/54 (คู่ดาวพุธ – ดาวพฤหัสบดี)

ซิมรวยต้องซิมเทวดาเท่านั้น เรียกว่า คู่ปราชญ์ – คู่บัณฑิต

ส่งผลให้ มหาโชค ประสบความสำเร็จรุ่งเรืองอย่างไม่คาดฝัน
สติปัญญาดี จะได้รับความร่วมมือจากทุกวงการเป็นอย่างดีจะได้ลาภก้อนโต
จากการเสี่ยงทุกรูปแบบ มีความมั่นคงในชีวิต ทำอะไรสมหวัง ร่ำรวย
มีความก้าวหน้าสูง  สมาธิดี ชอบศึกษาค้นคว้า ปัญญาดี
พูดจาน่าเชื่อถือ
คู่ดาวนี้ไม่ถูกโฉลกกับคนเกิดวันเสาร์และวันพุธ (กลางคืน)
จะส่งผลเสียเป็น 2 เท่า แต่ในทางกลับกันถ้าล็อคกับเกิดวัน
ของผู้ใช้เบอร์โทรศัพท์มือถือนี้ให้เข้ากับคู่ดาว 45 หรือ 54
ก็ยังสามารถใช้ได้กับคนเกิดวันอื่นๆ เพราะตำแหน่ง
ดวงดาวจากวันเกิด ยังถือว่าดีอยู่

คู่ดาว 46/64 (คู่ดาวพุธ – ดาวศุกร์)

ซิมรวยต้องซิมเทวดาเท่านั้น เรียกว่า ดาวคู่ธาตุน้ำ

ส่งลผให้ชีวิตสุขสบาย การเงินคล่อง ชีวิตมักจะมีโชคดีอยู่บ่อยๆ สติปัญญาดี
เป็นคนมีรสนิยมสูง มีเสน่ห์ พูดจาดี ไม่ชอบหยุดนิ่งอยู่กับที่ จะประสบความสำเร็จ
มีความสุขสบาย ค้าขายมีกำไรดีการเรียนจะได้ผลสำเร็จอย่างดี
และความมั่นคงของชีวิต ปราศจากปัญหาและอุปสรรค
คู่ดาวนี้ไม่ถูกโฉลกกับคนเกิดวันเสาร์และวันอาทิตย์ จะส่งผลเสียเป็น 2 เท่า
แต่ในทางกลับกันถ้าล็อคกับเกิดของผู้ใช้เบอร์โทรศัพท์มือถือนี้
ให้เข้ากับคู่ดาว 46 หรือ 64 ก็ยังสามารถใช้ได้กับคนเกิดวันอื่นๆ
เพราะตำแหน่งดวงดาวจากวันเกิด ยังถือว่าดีอยู่

คู่ดาว 47/74 (ดาวพุธ – ดาวเสาร์)

ซิมรวยต้องซิมเทวดาเท่านั้น เรียกว่า ดาวคู่สมพล

ส่งผลให้พากเพียรอดทน เป็นเลขดีในเรื่องความเพียรพยายาม
แต่เป็นคนขยันหมั่นเพียร มักได้รับความสำเร็จจากความพยายามที่ต้องใช้ความอดทน
ชีวิตจะเด่นดังและมีชื่อเสียงวาจาหนักแน่น พูดจริงทำจริง ลุยงานหนักได้ดี ทำงานเก่ง
ที่ต้องใช้ความขยันหมั่นเพียร อดทน จะพบความสำเร็จเป็นอย่างดี
คู่ดาวนี้ไม่ถูกโฉลกกับคนเกิดวันเสาร์และวันพฤหัสบดี จะส่งผลเสียเป็น 2 เท่า
แต่ในทางกลับกันถ้าล็อคกับวันเกิดของผู้ใช้เบอร์โทรศัพท์มือถือนี้
ให้เข้ากับคู่ดาว 47 หรือ 74 ก็ยังสามารถใช้ได้กับคนเกิดวันอื่นๆ
เพราะตำแหน่งดวงดาวจากวันเกิด ยังถือว่าดีอยู่

คู่ดาว 48/84 (คู่ดาวพุธ – ดาวราหู)

ซิมรวยต้องซิมเทวดาเท่านั้น เรียกว่า คู่ดาวเล่ห์เหลี่ยม

ส่งผลให้มีไหวพริบ มีเล่ห์เหลี่ยม รู้เท่าทันคนอื่น ฉลาด ในทุกเรื่อง
ให้ระวังจะใช้ความฉลาดในทางที่ผิด (ฉลาดแกมโกง)
 คู่ดาวนี้ไม่ถูกโฉลกกับคนเกิดวันเสาร์และวันศุกร์
จะส่งผลเสียเป็น 2 เท่า แต่ในทางกลับกันถ้าล็อคกับวันเกิดของผู้ใช้
เบอร์โทรศัพท์มือถือนี้ให้เข้ากับคู่ดาว 48 หรือ 84 ก็ยังสามารถใช้ได้
กับคนเกิดวันอื่นๆ เพราะตำแหน่งดวงดาวจากวันเกิด ยังถือว่าดีอยู่

คู่ดาว 49/94 (คู่ดาวพุธ – ดาวเกตุ)

ซิมรวยต้องซิมเทวดาเท่านั้น เรียกว่า คู่ดาววาทะศิลป์

ส่งผลให้การเจรจาเป็นเลิศ พูดจาหนักแน่น น่าเชื่อถือ เฉลียวฉลาด
ไหวพริบสติปัญญาดี ทันสมัย ใช้ปากเจรจาติดต่อการค้าดี
มีผู้หลักผู้ใหญ่ อุปถัมภ์ช่วยเหลือดี
คู่ดาวนี้ไม่ถูกโฉลกกับคนเกิดวันเสาร์จะส่งผลเสียเป็น 2 เท่า
แต่ในทางกลับกันถ้าล็อคกับเกิดของ
ผู้ใช้เบอร์โทรศัพท์มือถือนี้ให้เข้ากับคู่ดาว 49 หรือ 94
ก็ยังสามารถใช้ได้กับคนเกิดวันอื่นๆ เพราะตำแหน่งดวงดาวจากวันเกิด ยังถือว่าดีอยู่

คู่ดาว 55 (ดาวพฤหัสบดียกกำลัง 2)

ซิมรวยต้องซิมเทวดาเท่านั้น เรียกว่า ดาวคู่โชค – คู่ลาภ

ส่งผลให้เจริญก้าวหน้า มีโชคมีลาภบ่อยๆ มีปัญญา มีผู้ใหญ่อุปถัมภ์
ชะตาชีวิตสดใสรุ่งโรจน์ ฐานะความเป็นอยู่มั่นคง
มีความเจริญก้าวหน้าเป็นลำดับ ประสบความสำเร็จในชีวิตตำแหน่งใหญ่โต
ค้าขายกิจการกำไรดี  ชอบทำบุญ ชอบด้านศาสนาเป็นพิเศษ
คู่ดาวนี้ไม่ถูกโฉลกกับคนเกิดวันพุธ (กลางคืน)
จะส่งผลเสียเป็น 2 เท่า แต่ในทางกลับกันถ้าล็อคกับวันเกิด
ของผู้ใช้เบอร์โทรศัพท์มือถือนี้ให้เข้ากับคู่ดาว 55 หรือ 55
ก็ยังสามารถใช้ได้กับคนเกิดวันอื่นๆ เพราะตำแหน่งดวงดาวจากวันเกิด ยังถือว่าดีอยู่

คู่ดาว 56/65 (ดาวพฤหัสบดี – ดาวศุกร์)

ซิมรวยต้องซิมเทวดาเท่านั้น เรียกว่า คู่ดาวคู่ทรัพย์ – คู่โชค

ส่งผลให้ชีวิตรุ่งเรือง เป็นเลขคู่ทรัพย์คู่โชค ฉลาดในการหาช่องทางทำเงิน สร้างรายได้
ส่งเสริมให้มีความเจริญรุ่งเรืองและมีวิชาความรู้กว้างขวาง ทำสิ่งใดมีแผนการดี
มีเป้าหมายชัดเจน ขยันขันแข็งไม่ชอบอยู่กับที่ ผู้คนยอมรับนับถือ
มักได้เกี่ยวพันกับผู้คนในสังคมชั้นสูง ชะตาชีวิตโดดเด่น มีผู้คนชื่นชมรักใคร่
มักมีโชคในเรื่องความรักความสำเร็จในชีวิต สามารถหารายได้ได้หลายทาง
จะมีอำนาจบารมี จัดการปัญหาได้ดี
คู่ดาวนี้ไม่ถูกโฉลกกับคนเกิดวันพุธ (กลางคืน) และวันอาทิตย์ จะส่งผลเสียเป็น 2 เท่า
แต่ในทางกลับกันถ้าล็อคกับวันเกิดของผู้ใช้เบอร์โทรศัพท์มือถือนี้ให้เข้ากับคู่ดาว 56 หรือ 65
ก็ยังสามารถใช้ได้กับคนเกิดวันอื่นๆ เพราะตำแหน่งดวงดาวจากวันเกิด ยังถือว่าดีอยู่

คู่ดาว 57/75 (ดาวพฤหัสบดี – ดาวเสาร์)

ซิมรวยต้องซิมเทวดาเท่านั้น เรียกว่า คู่ดาวคิดก่อนทำ

ส่งผลให้มีความสุขุมรอบคอบ และไตร่ตรอง ในการทำกิจการต่างๆ จะสำเร็จ
อาจจะใช้เวลาหน่อย แต่ผลลัพธ์ออกมาดี
 คู่ดาวนี้ไม่ถูกโฉลกกับคนเกิดวันพุธ (กลางคืน) และวันพฤหัสบดี
จะส่งผลเสียเป็น 2 เท่า แต่ในทางกลับกันถ้าล็อคกับวันเกิด
ของผู้ใช้เบอร์โทรศัพท์มือถือนี้ ให้เข้ากับคู่ดาว 57 หรือ 75
ก็ยังสามารถใช้ได้กับคนเกิดวันอื่นๆ เพราะตำแหน่งดวงดาว
จากวันเกิด ยังถือว่าดีอยู่

คู่ดาว 58/85 (ดาวพฤหัสบดี – ดาวราหู)

ซิมรวยต้องซิมเทวดาเท่านั้น เรียกว่า คู่ดาวคู่โลก คู่ธรรม

ส่งผลให้รู้แจ้ง เห็นจริง ทั้งทางโลก และ ทางธรรม สามารถประยุกต์
ชีวิตให้เจริญก้าวหน้า ประสบความสำเร็จด้วยดีทุกด้าน
คู่ดาวนี้ไม่ถูกโฉลกกับคนเกิดวันพุธ (กลางคืน) และวันศุกร์ จะส่งผลเสียเป็น 2 เท่า
แต่ในทางกลับกันถ้าล็อคกับเกิดของผู้ใช้เบอร์โทรศัพท์มือถือนี้ให้เข้ากับคู่ดาว 58 หรือ 85
ก็ยังสามารถใช้ได้กับคนเกิดวันอื่นๆ เพราะตำแหน่งดวงดาวจากวันเกิด ยังถือว่าดีอยู่

คู่ดาว 59/95 (ดาวพฤหัสบดี – ดาวเกตุ)

ซิมรวยต้องซิมเทวดาเท่านั้น เรียกว่า คู่ดาวบุญบารมี

ส่งผลให้ชีวิตสมบูรณ์พูนสุข บ่งบอกถึงความสำเร็จ ร่ำรวย มีโชคลาภต่าง ๆ เข้ามาอยู่เสมอ
ชอบเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา มีปัญญา สนใจศาสนา มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง
ชอบช่วยเหลือผู้อื่น ใจดี มีเมตตา ชะตาชีวิตรุ่งเรืองดีทำอาชีพการงานใดจะเจริญก้าวหน้า
มีทรัพย์มีลาภยศ รักความยุติธรรม เป็นคนมีลางสังหรณ์ดีเยี่ยม
คู่ดาวนี้ไม่ถูกโฉลกกับคนเกิดวันพุธ (กลางคืน) จะส่งผลเสียเป็น 2 เท่า
แต่ในทางกลับกันถ้าล็อคกับเกิดของผู้ใช้เบอร์โทรศัพท์มือถือนี้
ให้เข้ากับคู่ดาว 59 หรือ 95 ก็ยังสามารถใช้ได้กับคนเกิดวันอื่นๆ
เพราะตำแหน่งดวงดาวจากวันเกิด ยังถือว่าดีอยู่

คู่ดาว 66 (ดาวศุกร์ยกกำลังสอง)

ซิมรวยต้องซิมเทวดาเท่านั้น เรียกว่า คู่ดาว คู่เงิน คู่ทอง

ส่งผลให้เป็นดาวด้านการเงินและความรักมาหนุนนำ
ทำให้คล่องทั้งการเงินและความรัก หาเงินเก่ง
มีโชคลาภไม่ขาด เป็นที่รักของทุกคน
คู่ดาวนี้ไม่ถูกโฉลกกับคนเกิดวันอาทิตย์ จะส่งผลเสียเป็น 2 เท่า
แต่ในทางกลับกันถ้าล็อคกับเกิดของผู้ใช้เบอร์โทรศัพท์มือถือนี้
ให้เข้ากับคู่ดาว 66 ก็ยังสามารถใช้ได้กับคนเกิดวันอื่นๆ
เพราะตำแหน่งดวงดาวจากวันเกิด ยังถือว่าดีอยู่

คู่ดาว 67 หรือ  76 (ดาวศุกร์ – ดาวเสาร์)

ซิมรวยต้องซิมเทวดาเท่านั้น เรียกว่า คู่ดาวลุ่มๆ ดอนๆ

ส่งผลให้ชีวิตแตกร้าว เป็นเลขที่มีอุปสรรคในชีวิตมากมาย มีปัญหาการเงิน
รายจ่ายสูง แบกภาระมาก เครียด คิดเยอะ ผิดหวังเรื่องความรัก
ไม่สมหวัง ขัดแย้ง พลัดพราก ครอบครัวแตกแยก ไม่มีความสุขในชีวิต
คู่ดาวนี้ไม่ถูกโฉลกกับคนเกิดวันอาทิตย์ และวันพฤหัสบดี
จะส่งผลเสียเป็น 2 เท่า แต่ในทางกลับกันถ้าล็อคกับวันเกิด
ของผู้ใช้เบอร์โทรศัพท์มือถือนี้ให้เข้ากับคู่ดาว 67 และ 76 ก็ยังสามารถ
ใช้ได้กับคนเกิดวันอื่นๆ เพราะตำแหน่งดวงดาวจากวันเกิด ยังถือว่าดีอยู่

คู่ดาว 68 หรือ 86 (ดาวศุกร์ – ดาวราหู)

ซิมรวยต้องซิมเทวดาเท่านั้น เรียกว่า คู่ดาวการเงินหมุนเวียน

ส่งผลให้หาเงินง่ายหาเงินคล่อง หาเงินได้ทุกรูปแบบ หมุนซ้ายจ่ายขวา ตลอดเวลา
ให้พยายามซื้อเป็นหลักทรัพย์เก็บไว้ ระวังใช้เงินเกินตัว
และมักจะหมดเงินไปกับคนรอบข้างและคนรัก
คู่ดาวนี้ไม่ถูกโฉลกกับคนเกิดวันอาทิตย์ และวันศุกร์
จะส่งผลเสียเป็น 2 เท่า แต่ในทางกลับกันถ้าล็อคกับเกิดของผู้ใช้เบอร์โทรศัพท์มือถือนี้
ให้เข้ากับคู่ดาว 68 และ 86 ก็ยังสามารถใช้ได้กับคนเกิดวันอื่นๆ
เพราะตำแหน่งดวงดาวจากวันเกิด ยังถือว่าดีอยู่

คู่ดาว 69 หรือ 96 (ดาวศุกร์ – ดาวเกตุ)

ซิมรวยต้องซิมเทวดาเท่านั้น เรียกว่า คู่ดาวความมั่นคง

ส่งผลให้การเงินสะพัด มักมีเสน่ห์ และประสบความสำเร็จเป็นที่นิยมชมชอบ
มีชื่อเสียง เงินเข้าออกไม่ขาดมือ หาเงินคล่อง หมุนเงินเก่ง  มีสเน่ห์ มีความก้าวหน้า
ปัญญาดี เพื่อนฝูงรักใคร่เพราะมีน้ำใจ ชีวิตจะประสบแต่ความมั่นคง
คู่ดาวนี้ไม่ถูกโฉลกกับคนเกิดวันอาทิตย์จะส่งผลเสียเป็น 2 เท่า
แต่ในทางกลับกันถ้าล็อคกับเกิดของผู้ใช้เบอร์โทรศัพท์มือถือนี้
ให้เข้ากับคู่ดาว 69 และ 96 ก็ยังสามารถใช้ได้กับคนเกิดวันอื่นๆ
เพราะตำแหน่งดวงดาวจากวันเกิด ยังถือว่าดีอยู่

คู่ดาว 77 (ดาวเสาร์ยกกำลัง 2)

ซิมรวยต้องซิมเทวดาเท่านั้น เรียกว่า คู่ดาวหลักทรัพย์

ส่งผลให้ชีวิตมีความสุขุม รอบคอบ ไตร่ตรองดี ไม่ว่าจะทำการสิ่งใด
ก็จะประสบความสำเร็จด้วยดี ชีวิตมีมรดก หรือหลักทรัพย์
คู่ดาวนี้ไม่ถูกโฉลกกับคนเกิดวันพฤหัสบดี จะส่งผลเสียเป็น 2 เท่า
แต่ในทางกลับกันถ้าล็อคกับเกิดของผู้ใช้เบอร์โทรศัพท์มือถือนี้
ให้เข้ากับคู่ดาว 77 ก็ยังสามารถใช้ได้กับคนเกิดวันอื่นๆ
เพราะตำแหน่งดวงดาวจากวันเกิด ยังถือว่าดีอยู่

คู่ดาว 78 หรือ 87 (ดาวเสาร์ – ดาวราหู)

ซิมรวยต้องซิมเทวดาเท่านั้น เรียกว่า คู่ดาวจนแล้วเจ๊ง

ส่งผลให้จะทำการสิ่งใดก็ต้องเหนื่อยยากลำบาก แต่สุดท้ายผลลัพธ์ ก็ย้ำแย่ จนเจ๊งได้
ให้ระวังมีเพื่อนเยอะ แต่จะเป็นเพื่อนกิน เพื่อนเที่ยว
จนทำให้ มีปัญหาชีวิตและปัญหาการเงินมากขึ้น
คู่ดาวนี้ไม่ถูกโฉลกกับคนเกิดวันพฤหัสบดี และวันศุกร์ จะส่งผลเสียเป็น 2 เท่า
แต่ในทางกลับกันถ้าล็อคกับวันเกิดของผู้ใช้เบอร์โทรศัพท์มือถือนี้
ให้เข้ากับคู่ดาว 78 และ 87 ก็ยังสามารถใช้ได้กับคนเกิดวันอื่นๆ
เพราะตำแหน่งดวงดาวจากวันเกิด ยังถือว่าดีอยู่

คู่ดาว 79 หรือ 97  (ดาวเสาร์ – ดาวเกตุ)

ซิมรวยต้องซิมเทวดาเท่านั้น เรียกว่า (คู่ดาวปู่โสมเฝ้าทรัพย์)

ส่งผลให้ชีวิตมีคนหนุนนำให้มีความสำเร็จในชีวิต
ร่ำรวย สดใสรุ่งโรจน์ ดวงมีทรัพย์มั่นคงทางการเงิน จะมีเกียรติยศชื่อเสียง
ไม่ชอบอยู่กับที่ ชอบท่องเที่ยวเดินทางตลอดเวลา เป็นคนจริงใจรักอิสระ
และมีความคิดเป็นของตัวเอง ใจบุญ มีอุดมการณ์สูง มีอสังหาริมทรัพย์หรือกิจการใหญ่โต
ชะตาชีวิตสดใสงดงาม
คู่ดาวนี้ไม่ถูกโฉลกกับคนเกิดวันพฤหัสบดี จะส่งผลเสียเป็น 2 เท่า แต่ในทางกลับกัน
ถ้าล็อคกับวันเกิดของผู้ใช้เบอร์โทรศัพท์มือถือนี้ให้เข้ากับคู่ดาว 79 และ 97
ก็ยังสามารถใช้ได้กับคนเกิดวันอื่นๆ เพราะตำแหน่งดวงดาวจากวันเกิด ยังถือว่าดีอยู่

คู่ดาว 88 (ดาวราหูยกกำลังสอง)

ซิมรวยต้องซิมเทวดาเท่านั้น เรียกว่า (คู่ดาวหลงผิด)

ส่งผลให้ใจใหญ่ ใจนักเลง กล้าได้กล้าเสีย มีพรรคพวกเยอะ มีอิทธิพล มีอำนาจ
นักปกครอง ใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผล ได้เงินจากการเสี่ยงโชคทุกรูปแบบ
ใจกว้างกล้าใช้จ่ายหมดไปกับอบายมุขส่วนใหญ่ หรือทำงานเกี่ยวข้องกับอบายมุข
คู่ดาวนี้ไม่ถูกโฉลกกับคนเกิดวันศุกร์จะส่งผลเสียเป็น 2 เท่า
แต่ในทางกลับกันถ้าล็อคกับวันเกิดของผู้ใช้เบอร์โทรศัพท์มือถือนี้ให้เข้ากับคู่ดาว 88
ก็ยังสามารถใช้ได้กับคนเกิดวันอื่นๆ เพราะตำแหน่งดวงดาวจากวันเกิด ยังถือว่าดีอยู่

คู่ดาว 89 หรือ 98 (ดาวราหู – ดาวเกตุ)

ซิมรวยต้องซิมเทวดาเท่านั้น เรียกว่า คู่ดาวเครือข่าย

ส่งผลให้มีความก้าวหน้าทุกรูปแบบ สามารถพัฒนากิจการงานต่างๆ
ให้ครอบคลุมไปทั่ว – ขยายสาขา ขยายลูกทีม มีความเจริญรุ่งเรือง
มีลางสังหรณ์แม่นยำ สนใจสิ่งลี้ลับ มีโชคลาภแบบฟลุค ๆ เสมอ
มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง
คู่ดาวนี้ไม่ถูกโฉลกกับคนเกิดวันศุกร์จะส่งผลเสียเป็น 2 เท่า
แต่ในทางกลับกันถ้าล็อคกับวันเกิดของผู้ใช้เบอร์โทรศัพท์มือถือนี้
ให้เข้ากับคู่ดาว 89 และ 98ก็ยังสามารถใช้ได้กับคนเกิดวันอื่นๆ
เพราะตำแหน่งดวงดาวจากวันเกิด ยังถือว่าดีอยู่

คู่ดาว 99 (ดาวเกตุยกกำลัง 2)

ซิมรวยต้องซิมเทวดาเท่านั้น เรียกว่า คู่ดาวก้าวหน้าไม่หยุดยั้ง

ส่งผลให้พบการงานเจริญก้าวหน้า แบบไม่หยุดยั้ง การเงินดี ไหลมาเทมา ความรักสมหวัง

  เฟี้ยวฟ้าว

 

 

******************************************************************

ผมมีอาชีพเป็นนายแบบ อยู่ต่างประเทศและ

มีอาชีพเสริมนำเข้า – ส่งออก สินค้าต่างๆ

แต่ธุรกิจการค้าและงานที่ทำไม่ค่อยดีเท่าไหร่

เลยลองหาข้อมูลในเวปไซต์แล้วมาเจอ  อาจารย์บารมี  ธรรมะบันดาล

เลยตัดสินใจโทรมาดูดวงกับ อาจารย์บารมี  ธรรมะบันดาล

ได้แนะนำหลายอย่างพร้อมทั้งดูเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้อยู่ว่า

ไม่ถูกโฉลกกับอาชีพและธุรกิจที่ทำอยู่จึงลองเปลี่ยนมาใช้ซิมเทวดาดู

น่าแปลกมากการงานธุรกิจต่างๆ เริ่มค่อยๆ ดีขึ้น จนเห็นได้ชัด

จึงได้โทรมาปรึกษาอาจารย์เรื่องซื้อรถใหม่

ได้เล่าเรื่องให้อาจารย์ฟัง อาจารย์จึงขอให้ส่งเรื่องราวมาเป็นที่ระลึก

*****************************************************************


ดิฉันชื่อ พลอย ทำธุรกิจเกี่ยวกับ เครื่องสำอางค์

และเครื่องประดับมีเปิดหน้าบ้านและขายทางออนไลน์ด้วย

ประสบปัญหาลูกค้าเดี๋ยวมี เดี๋ยวหาย มีเพื่อนแนะนำ

ให้มาดูดวงกับอาจารย์บารมี  ธรรมะบันดาล

อาจารย์จึงได้แนะวิธีแก้ไขแก้เคล็ดและเสริมให้ดีขึ้น

และได้เปลี่ยนเบอร์มือใหม่มาใช้ซิมเทวดา

ธุรกิจเริ่มดีขึ้นการเงินคล่องขึ้นมาก ได้โทรมาปรึกษาอาจารย์

เรื่องจะลงทุน ทำธุรกิจเพิ่มว่าถูกโฉลกหรือไม่ และได้เล่าให้อาจารย์ฟัง

ถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆ อาจารย์จึงให้ส่งเรื่องราวมาเป็นที่ระลึก

*****************************************************************************

ดิฉันมีอาชีพหลักทำธุรกิจขายตรง (เครือข่าย) ยี่ห้อหนึ่งและมีอาชีพเสริม

เป็นนายหน้าขายบ้านและที่ดินได้โทรมาปรึกษาเรื่องแก้ไขบ้านเลขที่ใหม่

และตัวดิฉันได้เปลี่ยนเบอร์มือถือมาหลายครั้งแล้ว เบอร์มือถือไม่ถูกโฉลกกับอาชีพที่ทำเลย

ก็เลยลองเปลี่ยนมาใช้ซิมของอาจารย์บารมี ก็เริ่มค่อยๆ ดีขึ้น ธุรกิจเครือข่ายที่ทำอยู่ก็ดีขึ้น

มีลูกทีมมาสมัครมากขึ้นและเริ่มขายที่ดินได้บางแปลง เยี่ยมมากเลยค่ะ

ได้ส่งเรื่องราวมาให้อาจารย์ค่ะ และขออวยพรให้อาจารย์สุขภาพแข็งแรงนะค่ะ

*********************************************************************

ผลงานการันตีจากลูกค้าที่เลือกใช้ซิมโทรศัพท์ของ

อาจารย์บารมี  ธรรมะบันดาล

ผมทำงานเป็นนักออกแบบตกแต่งภายใน  รับจ้างอิสระ  และเป็นอาจารย์สอนหนังสือ

ที่มหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่ง  ปีที่ผ่านมา การงานสะดุดมีปัญหา  และผมได้มีโอกาสทำบุญที่อินเดีย

พอกลับมารุ่นพี่ทักเรื่องเบอร์โทรศัพท์ว่า เบอร์ไม่ดีเลย ให้ผมเปลี่ยนเป็น  06x-456-536x

ซึ่งเป็นตัวเลขมงคล มีเลขเรียง และมีคู่ดาวที่ดี ราคา 3,000 บาท   ปรากฏว่าพอเริ่มใช้ ก็เกิดอุบัติเหตุ

รถชนอย่างหนัก มีเรื่องเสียเงินเสียทองตลอดเวลา  ตอนนั้นเลยลองปรึกษาอาจารย์อีกท่านหนึ่ง

ทางเวปไซด์   เขาเสนอขายเบอร์ราคา  30,000  บาทให้  ซึ่งแพงมาก เบอร์  06x-991-x992

เป็นเลขเบิ้ลและเรียงกันจำง่าย  ผมจึงปิดเบอร์เก่าทั้งหมด ใช้เบอร์ใหม่นี้ ปรากฏว่า ผมไม่มีงานเข้าเลยครับ

ไม่เหลือเงินเก็บ ผมแย่มาก  ก็ได้มีโอกาสโทรหาอาจารย์บารมี ซึ่งอาจารย์ก็บอกว่า

บางทีเบอร์โทรศัพท์ที่มีตัวเลขดี และสวย อาจจะไม่ถูกโฉลกกับตัวเรา  และกับอาชีพของเราก็ได้

เพราะมีดวงดาวหักเห  ส่วนเบอร์เก่าที่เคยใช้อยู่ ไม่ควรปิด เพราะมีลูกค้าเก่าใช้บริการกันอยู่

ควรเสริมเบอร์เก่าให้ดีขึ้น และอาจารย์ยังได้ช่วยแก้ไขปัญหา เรื่องชื่อ นามสกุล

และป้ายทะเบียนรถที่เกิดอุบัติเหตุให้ด้วย โดยอาจารย์ได้ช่วยเหลืออย่างเต็มใจ

ทั้งที่ผมไม่มีงาน ไม่มีเงิน  ขอบคุณอาจารย์มากๆ เลยครับ  เอกโชติ