กองทุนบอดช่วยบอดและอื่นๆ

กองทุนบอดช่วยบอด บอดร่วมบุญ

25

 

 

 

 

 

 

กองทุนนี้ จัดทำขึ้น จากรายได้ ส่วนหนึ่งจากการทำงาน

ของอาจารย์บารมี ธรรมะบันดาล เพื่อจัดตั้งเป็นกองทุนสำหรับซื้ออุปกรณ์

สำหรับคนตาบอดที่อยู่ต่างจังหวัด หรือ ผู้ไม่มีทุนทรัพย์ฟรี โดยอุปกรณ์นั้น มีดังนี้

1. ไม้เท้า สำหรับคนตาบอด ทำด้วยอลูมิเนียมอย่างดี พับเก็บได้ 4 ท่อน

และมีถุงเก็บอย่างดี

2. นาฬิกา บอกเวลาได้ กดปุ่มแล้วจะบอกเวลาเป็นภาษาไทย ทนทาน คุณภาพดี

3. แว่นตาดำ

โดยผู้มีจิตอาสา พบเห็นผู้พิการตาบอดและต้องการอุปกรณ์

ไปเพื่อใช้งานจริง ให้ขอรายละเอียด

และโทรศัพท์มาขอรับอุปกรณ์ได้ จัดส่งทางพัสดุไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงบ้าน

(โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น) ที่เบอร์ 0851635566 (ให้เป็นรายบุคคล)

****************************************************************

กองทุนบอดร่วมบุญ

ร่วมด้วยช่วยบุญต่างๆ หนังสือธรรมะ ภาพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ฯลฯ

รายละเอียดกองทุนบอดช่วยบอด – บอดร่วมบุญ (บางส่วน)

********************************************************************

 อาจารย์ได้ทำบุญเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าบูชากัณฑ์เทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ

ณ โรงเรียนวันอินทาราม

**********************************************************************

อาจารย์บารมี ธรรมะบันดาล ได้ถวายพระพุทธรูป 2 องค์ พร้อมปัจจัย

ให้กับที่ วัดตาลเจ็ดยอด ต.ศาลาลัย

อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ (จากรายได้ส่วนหนึ่ง)

เราได้แจกอุปกรณ์ ไปตามที่ต่างๆ

 • เรียน อาจารย์บารมี
  ขอความอนุเคราะห์จัดส่งอุปกรณ์ฯ จำนวน ๓ ราย ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
  ๑ นายสม ตกหล่น พิการทางสายตาการมองเห็นเลือนลาง สาเหตุเกิดจากได้รับอุบัติเหตุ
  ๒ นางสาวส่วยบือ ยาง พิการการทางสายตาแต่กำเนิด มองไม่เห็น
  ๓ นายจำรัส ตาติ๊บ สายตาสั้นมองเห็นเลือนลาง เป็นตั้งแต่กำเนิดโดยไม่มีสาเหตุ
  ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ
  กรุณาจัดส่งมาตามที่อยู่ที่ให้มาค่ะ

 • ได้จัดส่งให้คุณสุรี สุอ่อนน้อม เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะค่ะ

 • ได้จัดส่ง อุปกรณ์ฯ ให้กับคุณชาญชัย ที่มีปัญหาเรื่องสายตา เนื่่องจากกรรมพันธุ์

  อยู่ที่จังหวัดชลบุรี เรียบร้อยแล้วค่ะ

 • เรียน อาจารย์บารมี

  หนูได้ดูดวงกับอาจารย์แม่นมากค่ะ ตอนนี้ทำงานเกี่ยวกับคนพิการอยู่ค่ะ

  เห็นว่าอาจารย์มีกองทุนบอดช่วยบอด

  หนูจึงอยากขอความอนุเคราะห์ช่วยจัดส่ง นาฬิกา ให้กับผู้พิการ จำนวน 1 ราย

  ซึ่งมีความจำเป็นที่ต้องใช้อุปกรณ์ดังกล่าวในการดำรงชีวิตค่ะ
  โดยจัดส่งมาที่ สุรี สุอ่อนน้อม อบต.หัวเมือง อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  ขอบคุณล่วงหน้าน่ะค่ะ

 • อาจารย์บารมี ได้จัดส่งอุปกรณ์ ไม้เท้าและนาฬิกา ไปให้น้องทิพย์ ที่เป็นคุณครูอยู่

  จังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งป่วยด้วยโรคเบาหวานขึ้นตา  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

**************************************************************************************
อาจารย์ได้ทำบุญทอดกฐิน โดยได้ถวาย หนังสือธรรมะ พร้อม พระพุทธรูป ปางพระเกตุ หน้าตัก 9 นิ้ว ให้กับวัดต่างๆ

1. วัดราชคฤห์ ธนบุรี ผ้าพระราชทาน

2. วัดป่าจิตะศีลธรรม อ.สุโขทัย

3. วัดเทพนิมิตร อ.บุรีรัมย์ สร้างโคมไฟหน้าพระ

4. วัดศรีอุทุมพร จ.นครศรีธรรมราช

5. วัดถ้ำมงกุฎ (เขาทะลุ) สร้างอุโบสถ – ลูกนิมิตรพร้อมซุ้มใบเสมา – ซื้อที่ดิน

6. วัดศรีโสดา จ.เชียงใหม่

**************************************************************************************

อาจารย์บารมี ได้บริจาค ของเล่นพลังงานแสงอาทิตย์ ให้กับโรงเรียนๆละ 50 ชุด พร้อมทั้งถวายผ้าไตรจีวร อีก 2 ชุด
1. โรงเรียนวัดบางนมโค(ปานอุทิศ)
ม.2 ต.บางนมโค อ.เสนา จ.อยุธยา 13110
2. โรงเรียนวัดบ้านแพนศีรรัตนานกูล
ม.1 ต.บ้านแพน อ.เสนา จ.อยุธยา 13110
3. โรงเรียนวัดฤกษ์บุญมี
ม.4 ต.บางซ้าย อ.บางซ้าย จ.อยุธยา

**************************************************************************************

อาจารย์บารมี ได้จัดส่งของเล่นพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับ มูลนิธิเด็กกำพร้า จำนวน 50 ชุด

มูลนิธิเด็กกำพร้า จ.เชียงใหม่

106/2 หมู่ 11 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290

**************************************************************************************

อาจารย์บารมี ได้ถวายผ้าไตรจีวร 1 ชุด พร้อมของเล่นพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 30 ชุด
ให้กับ พระจตุรภัทร (นพ) ญาณสีโล
ศูนย์ปฏิบัติธรรมพลาญข่อย
77 หมู่ 2 ต.โนนก่อ อ.สิรินธร อบุลราชธานี
34350

**************************************************************************************

อาจารย์บารมี ได้ถวาย หลอดไฟ จำนวน 18 หลอด และ ของเล่นพลังงานแสงอาทิตย์จำนวน 10 ชุด
ให้กับ วัดเขาช่องลม
พระอาจารย์บุญเหลือ
ต.เขาเนินสง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

**************************************************************************************

อาจารย์บารมีได้ถวาย โคมไฟ พร้อม ผ้าไตร ให้กับ วัดป่า จังหวัดสระบุรี

พระอดิศักดิ์ สุจิตโต

ปณ.ทับกวาง ต.ทับกวาง

อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

**********************************************************************

กองทุนบอดร่วมบุญได้ไปทำบุญที่พระธาตุต่างๆ ที่จังหวัดนครพนม

ร่วมบริจาคสร้างโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม

ที่วัดธาตุพนม จังหวัดนครพนม

ร่วมทำบุญสร้างวิหารคตรอบองค์พระธาตเรณู

ที่วัดพระธาตุเรณู จังหวัดนครพนม

ทำบุญที่วัดมหาธาตุ จังหวัดนครพนม

ทำบุญที่วัดพระธาตุ อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

ไปทำบุญที่วัดมรุกขนคร อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

กองทุนบอดร่วมบุญได้ถวายภาพสิ่งศักดิ์และหนังสือธรรมะ

พร้อมปัจจัย ที่วัดป่าเจริญธรรม จังหวัดนครพนม

**************************************************************************************

บอดร่วมบุญ

ได้ถวายกรอบรูปศักดิ์สิทธิ์

– ร่วมถวายปัจจัย

– ไฟฉายแบบชาร์ทไฟ

– หนังสือสวดมนต์

-ปัจจัย ถวายที่วัดนางนอง ร่วมในงานบวชพระใหม่

**************************************************************************************

บอดร่วมบุญ  ได้ร่วมทำบุญในวันวิสาขบูชา พร้อมถวายภาพสิ่งศักดิ์สิทธิ์

พร้อมปัจจัยและไฟฉายแบบชาร์ทไฟ และหนังสือสวดมนต์

*****************************************************************************

อาจารย์บารมี

คุณรัตติยา

ได้ขออุปกรณ์ไม้เท้าให้กับผู้พิการ

ได้จัดส่งเป็นที่เรีบร้อย  เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ

**********************************************************

คุณอัสตา

ได้ขออุปกรณ์ไม้เท้าและนาฬิกาเสียง ให้กับคุณแม่ที่พิการทางสายตา

ที่จังหวัดยะลาได้จัดส่งเป็นที่เรียบร้อย  เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ

**********************************************************

คุณอัสตา

ได้ขออุปกรณ์ไม้เท้าและนาฬิกาเสียง ให้กับคุณพ่อที่พิการทางสายตา

ที่จังหวัดยะลาได้จัดส่งเป็นที่เรียบร้อย  เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ

************************************************************

บอดร่วมบุญ

– ถวายภาพสิ่งศักดิ์สิทธิ์

– ร่วมถวายปัจจัย

– ไฟฉายแบบชาร์ทไฟ

– หนังสือสวดมนต์

ในงานบวชพระ

ที่วัดหงษ์ทอง จ.กำแพงเพชร

บอดร่วมบุญขอร่วมบุญด้วย

*************************************************************

กองทุนบอดร่วมบุญ

ได้ทำบุญบริจาคโรงทานที่วัดบางนมโค จ.อยุธยา

และมอบของเล่นให้กับเด็กนักเรียน

IMG_3022IMG_3023IMG_3024IMG_3025IMG_3026IMG_3027IMG_3028IMG_3029IMG_3030IMG_3031IMG_3033IMG_3034IMG_3035IMG_3036

***************************************************************

กองทุนบอดร่วมบุญ

อาจารย์บารมีได้ร่วมทำบุญทอดกฐิน 4 วัด

1. วัดอินทร์ทาราม

2. วัดขุนจันทร์

3. วัดสว่างอารมณ์ จ.ร้อยเอ็ด

4. วัดท่าไม้ กระทุ่มแบน

****************************************************************

กองทุนบอดร่วมบุญ

อาจารย์บารมีได้ร่วมทำบุญ สร้างพุทธสถานลานปฏิบัติธรรม บ้านเมตตาธรรม จ.น่าน

********************************************************************

กองทุนบอดร่วมบุญ

ร่วมบริจาคสิ่งของ เช่น นม กระดาษทิชชู ฯลฯ

ให้กับมูลนิธิเด็กอ่อน

ขอให้ลูกค้าทุกคนได้รับผลบุญได้ทั่วถึงกันด้วยเทอญ

******************************************************************************

กองทุนบอดร่วมบุญ

ร่วมบริจาคสิ่งของ ผ้าอ้อมสำเร็จรูป สำลี

นมผงดูเม็กซ์ นมผงแนน

ให้กับสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญา

ขอให้ลูกค้าทุกคนได้รับผลบุญได้ทั่วถึงกันด้วยเทอด

*****************************************************************************

กองทุนบอดร่วมบุญ

อาจารย์บารมีได้ร่วมทำบุญ กับผู้ไปแสวงบุญที่เขาคิชกุฎ จังหวัดจันทบุรี

********************************************************************************

IMG_4791IMG_4792IMG_4793IMG_5920

กองทุนบอดร่วมบุญ ร่วมทำบุญ บรรพชาสามเณรฤดูร้อน

**********************************************************************************